Fundacja Actum

Zespół

Działania Fundacji to przede wszystkim ludzie i ich zaangażowanie w realizację wspólnych, ważnych projektów. Staramy się powiększać grono tych osób i mamy nadzieję, że również Ty będziesz w stanie działać razem z nami.

Katarzyna Błędkowska

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów w tym z Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020, Krajowych Programów Operacyjnych oraz projektów międzynarodowych, w tym INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 oraz Projektów Komisji Europejskiej. W 2016 r. wpisana na listę ekspertów programu INTERREG V-A. W trakcie kariery zawodowej realizowała liczne projekty aktywizacji zawodowej i społecznej na terenie województwa opolskiego, w tym dla grup defaworyzowanych oraz niepełnosprawnych, również we współpracy z Instytucjami Pomocy Społecznej oraz Rynku Pracy. Cechuje ją pasja i zaangażowanie. Z determinacją dąży do wyznaczonych celów.

Z zamiłowania biegaczka. Łączy miłość do natury z aktywnością fizyczną uczestnicząc w biegach górskich.

Cechuje ją dewiza „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” – Paulo Coelho. Dzięki temu każde kolejne wyzwanie traktuje jako możliwość rozwoju i nauki.

 

Mariusz Gnoiński

 • mgr Fizjoterapii (Absolwent AWF w Katowicach)
 • w-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Mięsień Ścięgien i Więzadeł
 • członek PTMS-u oraz Medycyny Manualnej

Nasz guru fizjoterapii i rehabilitacji. Sprawia, że nasi podopieczni czują się lepiej i dowiadują się co robić, żeby taki stan utrzymywać. Doświadczenie i kwalifikacje:

 • Trener przygotowania motorycznego Short Track
 • Trener UEFA A
 • Instruktor Jazdy konnej
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja
 • Funcional Movement Screen
 • Ostepoatia w Sporcie
 
 • Akademia Osteopatii AO
 • Strukturalna Osteopatia i Łagodna Chiropraktyka (dr Ackermann)
 • Neuromobilizacja
 • Taping sportowy
 • Kinesiology Taping
 • Akupunktura
 • Hirudoterapia
 • Fascial Distortion Model (FDM)
 • McKenzie
 • Cyriax
 • Kaltenborn
 • Ultrasonografia narządu ruchu
 • Medycyna chińska – akupunktura
 • Wkładki Formhothicts
 • Terapia przeciwbólowa aparatem Algonix
 • Klawiterapia
 • Performance Stability

Piotr Majchrzyk

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie na Wydziale Zdrowia Publicznego uzyskał tytuł licencjata o specjalności ratownictwo medyczne. Obecnie student studiów II stopnia Uniwerystetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Politycnych, gdzie pogłębia wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ukończył podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Politycznych UW i Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w zakresie Zabezpieczenia Medycznego Sytuacji Kryzysowych. Uczestik wielu konferencji, sympozjów i szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa wewnętrzengo. Od 2007 prowadzi działalność gospodarczą, od 2012 roku właściciel podmiotu medycznego TRANS-MEDYK Ratownictwo realizaując umowę z NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. TRANS-MEDYK Ratownictwo (TMR) poza Podstawową Opieką Zdrowotną realizauje tansport chorych głównie Zespołami Specjalistycznymi na zlecenie publicznych oraz niepublicznych podmiotów medycznych. TMR w ramach swojej działalności świadczy usługi zebzpieczenia medycznego imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych. TMR realizował również zabezpieczenia o specjalnym charakterze, jak zabezpieczenie medyczne czynnych lotnisk Sił Zbrojnych RP czy zabezpieczenia poligonów Sił Zbrojnych RP. Zdobyte doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, przekazuje podczas szkoleń, adresowanych zarówno do osób niezwiązanych zawodowo z ochroną zdrowia, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników sektora ochrony zdrowia. Od 2016 realizuje na zlecenie Marszałka Województwa Opolskiego programy zdrowotne przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w dwóch subregionach województwa opolskiego. W ramach programów prowadzona jest edukacja wspierająca kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Działania edukacyjno- informacyjne dostarczają wiedzy dot. unikania czynników ryzyka nadwagi, otyłości i cukrzycy, a także powikłań towarzyszących tym schorzeniom. Realizowane programy służą również popularyzacji badań profilaktycznych oraz szybkiego reagowania na niepokojące objawy. Głównym celem prowadzonych działań jest promowanie zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Ważnym elementem jest również edukacja na sportowo, której celem jest promocja aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki zdrowotnej.