Fundacja Actum

Powiaty brzeski i nyski walczą z nadwagą, otyłością i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Cel główny projektu to zmniejszenie zachorowalności na choroby
metaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi/otyłości oraz pod kątem cukrzycy mieszkańców powiatów: nyskiego i brzeskiego. Projekt realizowany z naszym Partnerem: Optima Medycyna S.A.

powrót