Źródła stereotypów

Jeśli mielibyśmy zastanowić się nad źródłami stereotypów, to co by się do nich zaliczało? Dziś skupimy się na 3-ech podstawowych, a więc po pierwsze: NIEWIEDZA – gdy brakuje nam informacji…

Jeśli mielibyśmy zastanowić się nad źródłami stereotypów, to co by się do nich zaliczało?🧐 Dziś skupimy się na 3-ech podstawowych, a więc po pierwsze:

📌 NIEWIEDZA – gdy brakuje nam informacji z doświadczenia, kontaktów czy zainteresowania osobą lub daną grupą lub nasza wiedza na temat jakiejś grupy jest zbyt wąska – bazujemy na stereotypowym ich postrzeganiu;

📌 WIDOCZNE RÓŻNICE MIĘDZYGRUPOWE – różnice dotyczące w zasadzie każdej sfery życia, między innymi: norm, wartości, zachowań werbalnych i niewerbalnych (stylu życia, stylu wychowania, sposobu odżywiania, wyglądu, statusu kobiet, relacji w rodzinie, czystości, skromności, czasu, tradycji, zwierząt); Normy i wartości oraz wynikające z nich zachowania danej grupy znacząco różnią się od tego, co uznajemy za ważne i typowe dla nas samych.

📌 RYWALIZACJA – gdy rywalizujemy (szczególnie w sporcie), lojalność wobec własnej grupy kulturowej, wyznającej podobne wartości i normy zwiększa się, a o rywalach myślimy jako o gorszych. Jednostka utożsamia się z własną grupą osądzając zachowanie innych grup przez standardy jedynie własnej grupy.

Dodatkowo, spośród czynników społeczno-kulturowych będących źródłem stereotypów należy wymienić czynniki:

📌 ekonomiczno-polityczne –>sprzeczność interesów, odczuwane zagrożenie, rywalizacja o pewne ograniczone dobra, np: (terytorium, konkurencja na rynku pracy, propaganda polityczna skierowana przeciwko jakiejś grupie);

📌 socjalizacyjne i wychowawcze – rozpowszechniane przez środki przekazu: książki, czasopisma, telewizję, internet oraz rodziców, nauczycieli, rówieśników, np. stereotypy o „odwiecznych wrogach”

Stereotypy działają w obie strony – na osobę stereotypizującą i na osobę stereotypizowaną, aczkolwiek w przypadku osoby stereotypizowanej przynoszą więcej strat niż zysków. Osobie stereotypizowanej bardzo trudno jest pokazać swą indywidualność, „odczarować się”, pokazanie prawdy pochłania wiele zasobów, które mogłyby być poświęcone na inne aspekty życia. Jeśli chodzi o osoby stereotypizujące — stereotypy przynoszą im niemalże tyle samo korzyści co strat…

#FunduszeUE #stereotypy