Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 maja 2024r. oficjalnie podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie projektu ” RAZEM WBREW STEREOTYPOM – Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy” w…

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 maja 2024r. oficjalnie podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie projektu ” RAZEM WBREW STEREOTYPOM – Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeUE