Fundacja Actum

Walczymy z cukrzycą i otyłością!

Fundacja podpisała ramową umowę współpracy z firmą Trans Medyk Ratownictwo, która realizuje dwa projekty profilaktyczne współfinansowane z EFS w ramach RPO WO 2014-2020. Projekty realizowane na terenie subregionu północnego i południowego województwa opolskiego dotyczą chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi i otyłości oraz cukrzycy, a także powikłań z nimi związanych. Nasza Fundacja rekrutuje uczestników projektu oraz pomaga w ich edukacji.
DZIAŁAMY!
powrót