Segregacja zawodowa

Segregacja zawodowa to najprościej mówiąc nierównomierne rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w różnych zawodach. Jednym z jej wymiarów jest segregacja pozioma (horyzontalna), która na rynku pracy oznacza dominację jednej z płci…

Segregacja zawodowa to najprościej mówiąc nierównomierne rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w różnych zawodach. Jednym z jej wymiarów jest segregacja pozioma (horyzontalna), która na rynku pracy oznacza dominację jednej z płci w konkretnych zawodach. Mężczyźni częściej zatrudniani są w zawodach uznawanych za typowo „męskie” tj. w branżach: energetycznej, budownictwie, transporcie. Kobiety z kolei w szeroko pojętej edukacji, administracji, usługach, ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

W Unii Europejskiej wymienia się następujące argumenty przemawiające za przełamywaniem segregacji rynku pracy:

📌 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zjawisko segregacji rynku pracy rozpatrywane jest w kontekście dyskryminacji, a więc ograniczonego dostępu do możliwości zatrudnienia, wysokich zarobków i prestiżu społecznego. Ponieważ kobiety przeważają w branżach o niskich zarobkach i niskim prestiżu społecznym, należy zwiększać ich udział w sektorach gospodarki, w których mają one szanse na lepszą pracę.

📌 Istnieje popyt na zawody tradycyjnie zdominowane przez jedną płeć, w których brakuje lub będzie w bliższej perspektywie brakowało pracowników – należy odpowiadać na popyt otwierając dostęp do zatrudnienia dla obu płci i rekrutując do danego zawodu z grupy kobiet i mężczyzn (np. kierowcy autobusów – zawód także dla kobiet, opiekunki osób starszych – zawód też dla mężczyzn).

📌 Udział obu płci w danym zawodzie polepsza jakość oferowanych usług – w przypadku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ważne jest, aby dzieci miały kontakt zarówno z kobietami, jak i mężczyznami co może zapewnić im kontakt z różnymi wzorcami osobowymi. należy więc zachęcać mężczyzn do podejmowania pracy w zawodzie opiekuna przedszkolnego i nauczyciela.

W indywidualnej sytuacji przełamanie segregacji rynku pracy i niestereotypowy wybór zawodu prowadzi do indywidualnych korzyści wynikających z realizacji własnych zainteresowań, rozwijania osobistych talentów, możliwości otrzymania wyższych zarobków, pewniejszego zatrudnienia itp. Oznacza to, że jeżeli kobieta chce zdobyć kompetencje spawacza, to nawet jeżeli jest jedyna taką kobietą w powiecie czy gminie, to ma prawo to zrobić. Jeżeli natomiast mężczyzna chce pracować z małymi dziećmi, powinien mieć prawo podjęcia studiów pedagogicznych i uzyskania pracy zgodnej z jego wykształceniem.

#FunduszeUE#segregacja#płeć#gender#zawód