„RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy”

Z przyjemnością informujemy, że Aneta Gibek-Wiśniewska wraz z Fundacją ACTUM uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy” Okres…

ℹ️🔹 Z przyjemnością informujemy, że Aneta Gibek-Wiśniewska wraz z Fundacją ACTUM uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy”

👉Okres realizacji projektu to 01.04.2024 r.- 31.01.2025 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i motywacji oraz nabycie kompetencji społeczno-emocjonalnych do podjęcia zatrudnienia lub polepszenia sytuacji na rynku pracy u 30 kobiet z terenu województwa opolskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia obejmującego: szkolenie i warsztaty prawne, warsztaty psychologiczne, indywidualny coaching i/lub mentoring oraz indywidualne doradztwo biznesowe i/lub prawne.

Projekt kierujemy do 30 kobiet z terenu woj. opolskiego, w tym 20 bezrobotnych oraz 10 pracujących. Pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety:

📌 z niepełnosprawnością,

📌 zamieszkujące tereny wiejskie,

📌 z powiatów: krapkowickiego, oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, namysłowskiego,

📌 z miast: Brzeg, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie,

📌 z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w woj. opolskim tj. Baborów, Branice, Cisek, Domaszowice, Gorzów Śląski, Kamiennik, Murów, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Radłów, Świerczów, Wilków, Wołczyn.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

✅ Realizację szkolenia „Stereotypy w prawie polskim i międzynarodowym”,

✅ Warsztaty prawne,

✅ Warsztaty psychologiczne,

✅ Indywidualny coaching i/lub mentoring

✅ Indywidualne doradztwo biznesowe i/lub prawne

Cel projektu będzie wzmacniany poprzez przeprowadzaną na skalę województwa kampanię świadomościową pn. „Razem wbrew stereotypom” promującą równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, mającą na celu przełamywanie stereotypów związanych z płcią oraz wdrażanie zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego.

Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy w zakresie równości szans u 30 kobiet oraz motywacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych u min. 24 z nich.

👉 BIURO PROJEKTU:

ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole

☎️+48 721 782 222

📧 kontakt@anetagibekwisniewska.pl

❗️Wartość projektu: 100 000,00 zł

❗️Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 85 000,00 zł

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie