Fundacja Actum

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie…

Z przyjemnością zawiadamiamy, że FUNDACJA ACTUM wraz z OPTIMA MEDYCYNA S.A. skutecznie pozyskała środki  na realizację projektu: „Powiat nyski walczy z nadwagą, otyłością i cukrzycą – efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim” (nr RPOP.08.01.00-16-0033/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Wartość projektu: 1 389 489,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 313 067,67 zł

Okres realizacji projektu: 31.12.2020 – 31.12.2023 r.

powrót