Fundacja Actum

Podsumowanie opieki multikomponentowej projektu

Styczeń to doskonały czas na różnego typu podsumowania – tym samym dziś chcielibyśmy podsumować najważniejszy etap naszego projektu a więc opiekę multikomponentową. Co obejmowała, jakie wsparcie cieszyło się największym zainteresowaniem oraz ile finalnie osób ukończyło ten etap – przeczytajcie poniżej!

Z końcem grudnia 155 uczestników projektu, w tym 88 dzieci oraz 67 dorosłych z terenu powiatu nyskiego zakończyło udział w tzw. opiece multikomponentowej projektu, na którą składały się 3 komponenty: aktywności fizycznej, dietetyczny oraz psychologiczny.

 

I. KOMPONENT AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W ramach komponentu aktywności fizycznej każdy uczestnik mógł wziąć udział w 10 różnych aktywnościach grupowych. Największą popularnością wśród osób dorosłych cieszyły się zajęcia na basenie, w tym aqua fitness z elementami aqua zumby i aqua dance. Dzieci w ramach projektu upodobały sobie w szczególności ćwiczenia w wodzie połączone z grami i zabawami. Każdy uczestnik w ramach komponentu aktywności fizycznej ponadto uczestniczył w 4 treningach indywidualnych ( jeden na jeden) z trenerem personalnym, a dzięki otrzymanemu w ramach projektu krokomierzowi, w ciągu całego dnia mógł monitorować swoją aktywność fizyczną pod kątem ilości kroków czy spalonych kcal.

 

II. KOMPONENT DIETETYCZNY

Komponent dietetyczny składał się z  6 indywidualnych spotkań z dietetykiem, podczas których oceniono potrzeby dietetyczne każdego uczestnika projektu oraz ułożono plan żywieniowy z uwzględnieniem przede wszystkim chorób towarzyszących, w tym: cukrzycy, chorób tarczycy, insulinooporności. Dość ciekawą i jednocześnie dydaktyczną  atrakcją były warsztaty edukacyjno- dietetyczne. W zależności od potrzeb, tematyka warsztatów obejmowała:

 

III. KOMPONENT PSYCHOLOGICZNY

Interwencja psychologiczna miała na celu przede wszystkim wzmocnienie motywacji do działania. Każdy uczestnik projektu mógł wziąć udział w 4 spotkaniach z psychologiem. Dodatkowo osoby z największymi problemami mogły zapisać się na terapię  behawioralno-poznawczą prowadzoną przez psychologa.

Od marca br. zaplanowany jest monitoring uczestników, podczas którego sprawdzimy jak udział w projekcie wpłynął na zmianę ich masy ciała, obwodu talii oraz wskaźnika BMI. W zależności od wyniku pomiarów, w przypadku stwierdzenia braku oczekiwanej poprawy, osoba będzie mogła zostać skierowana do specjalisty z dziedziny bariatrii – finansowanego z NFZ. W przypadku obniżenia wskaźnika BMI, zmniejszenia obwodu talii – udzielony zostanie instruktaż odnośnie dalszego postępowania oraz zalecenia do domu.

Ponadto, w celu skorygowania założeń planu i wdrożenia zmian w kolejnych kampaniach zdrowotnych, zmonitorowane zostaną także przyczyny niepowodzeń uczestników w drodze do „lepszej wersji siebie”.

 

powrót