O dyskryminacji…ze względu na płeć

Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Kodeks…

Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Kodeks pracy zakazuje zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć. Za dyskryminację pośrednią uważa się w nim „dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, jeśli nie mogą być one obiektywnie uzasadnione innymi kryteriami niż płeć”.

Najczęściej spotykane formy dyskryminacji wymienione w Kodeksie to:

📌 odmowa nawiązania lub kontynuowania zatrudnienia;

📌 niekorzystne ukształtowanie warunków pracy, wynagrodzenia, pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą;

📌 pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Najczęściej spotykane praktyki dyskryminacyjne na etapie przyjmowania do pracy:

📌 formułowanie ogłoszeń o pracę w sposób eliminujący jedną z płci (podanie nazwy stanowiska wyłącznie w formie męskiej lub żeńskiej – asystentka, dyrektor),

📌 stawianie innych wymagań kobietom i mężczyznom ubiegającym się o to samo stanowisko;

📌 zadawanie innych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom i kandydatkom;

📌 pytanie kobiet o ich sytuację rodzinną i plany macierzyńskie

📌 jeżeli praca wymaga dyspozycyjności, to należy o nią pytać wszystkich kandydatów w ten sam sposób;

📌 podejmowanie decyzji o wyborze w oparciu o płeć kandydata/kandydatki.

Szczególnie jaskrawym przykładem dyskryminacji kobiet jest wymaganie od kandydatek do pracy podpisania oświadczenia, że nie jest ona w ciąży, czy wręcz dostarczenia zaświadczenia od ginekologa na ten temat.

Sposoby walki z dyskryminacją ze względu na płeć:

📌 przeciwdziałanie przemocy

📌 walka ze stereotypowym myśleniem na temat roli kobiety

📌 wyeliminowanie różnic na rynku pracy oraz osiągnięcie równego udziału w różnych sektorach gospodarki

📌 wyeliminowanie różnic w płacach i emeryturach

📌 wyeliminowanie różnic w obowiązkach opiekuńczych

📌 osiągnięcie równowagi płci w życiu politycznym i społecznym

📌 stworzenie takich samych warunków dostępu do edukacji i mężczyzny nad dziećmi i opieki zdrowotnej

źródło: „Dyskryminacja ze względu na płeć – Co powinniśmy o niej wiedzieć?”

#FunduszeUE#dyskryminacja