Jakie zachowania można uznać za mobbing?

Czy zastanawialiście się jakie konkretnie sytuacje czy zachowania w miejscu pracy możemy uznać za mobbing?🧐 Poniżej przedstawiamy Wam podpowiedź z listą zachowań, które występując w miejscu pracy mogą zaburzać lub…

Czy zastanawialiście się jakie konkretnie sytuacje czy zachowania w miejscu pracy możemy uznać za mobbing?🧐 Poniżej przedstawiamy Wam podpowiedź z listą zachowań, które występując w miejscu pracy mogą zaburzać lub mieć negatywny wpływ na:

📌 możliwości komunikowania się — np. przerywanie wypowiedzi, przytyki słowne, wyzwiska, a nawet obraźliwe gesty, a także krytykę wykonywanej pracy, uniemożliwienie zabrania głosu, stosowanie różnego rodzaju aluzji;

📌 stosunki społeczne — np. traktowanie pracownika „jak powietrze“ (nie zwracanie uwagi na wypowiedzi pracownika, unikanie pracownika, nie odpowiadanie na listy od pracownika), odizolowanie stanowiska pracy od innych pracowników;

📌 społeczny odbiór osoby — np. zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, ośmieszanie, szerzenie niepochlebnych opinii (obgadywanie za plecami), niesprawiedliwa ocena zaangażowania w pracy, kwestionowanie podejmowanych przez pracownika decyzji, a nawet propozycje seksualne;

📌 jakość sytuacji życiowej i zawodowej — np. przydzielanie pracownikowi zadań zbyt trudnych dla niego lub nadmiernej ich liczby celem wyszydzania go, gdy sobie z nimi nie radzi, powierzanie prac bezsensownych lub niepowierzanie żadnych zadań;

📌 zdrowie ofiary — np. kierowanie pracownika do prac, które szkodzą jego zdrowiu, zachowania o podłożu seksualnym, znęcanie się psychiczne.

Istnienie mobbingu uzależnione jest od patologicznych działań pracodawcy, których efektem jest wystąpienie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej, poniżenie czy ośmieszenie go, odizolowanie, lub w końcu wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Niestety, udowodnienie przez pracownika faktu, że stosowany jest wobec niego mobbing jest trudniejsze, niż udowodnienie dyskryminacji w miejscu pracy. W przypadku mobbingu bowiem to pracownik musi udowodnić przed sądem, że był nękany przez dłuższy okres i że wywołało to negatywne skutki dla jego zdrowia lub postrzegania siebie (np. zaniżona samoocena). Dlatego właśnie sprawą kluczową jest umiejętne zebranie i zabezpieczenie solidnego materiału dowodowego. Jeżeli natomiast udowodnienie mobbingu przed sądem pracy się nie powiedzie, istnieje możliwość wniesienia pozwu do sądu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

#FunduszeUE #mobbing #work