Jak walczyć ze stereotypami?

Stereotypy chcąc czy nie chcąc są obecne w życiu każdego z nas. Nieraz słyszymy albo mówimy o nieuczciwych Cyganach czy głupich blondynkach. To właśnie stereotypy – poglądy uproszczone i zafałszowane,…

Stereotypy chcąc czy nie chcąc są obecne w życiu każdego z nas. Nieraz słyszymy albo mówimy o nieuczciwych Cyganach czy głupich blondynkach. To właśnie stereotypy – poglądy uproszczone i zafałszowane, ale wygodne w użyciu. Jak zatem walczyć ze stereotypami? Pomóc w tym mogą 4 modele zmiany stereotypów i uprzedzeń, opisane w 1994 r. przez Charlesa Stangora i Paula van Lange – wyróżnili wówczas oni:

✅ Model kumulacyjny zakładający, że zmiany dokonują się powoli, a „kropla drąży skałę”. Innymi słowy, powoli przekonujemy się, że wyznawany przez nas stereotyp jest uproszczeniem i zakłamywaniem rzeczywistości. Poznajemy fakty, które stopniowo przełamują dotychczasowe myślenie stereotypem.

✅ Model zmiany radykalnej zakładający, że pod wpływem doświadczenia znacznej rozbieżności z dotychczasowym nastawieniem dokonuje się „przewrót poznawczy”. Zachodzi jakiś przełomowy fakt, który rozbija stereotyp.

✅ Model podtypu zakładający, że informacje sprzeczne ze stereotypem powodują wydzielanie podtypu w danej kategorii, ale ona sama nie jest naruszona. Mamy świadomość istnienia wyjątków w grupie, ale nie powoduje to zmiany naszego przekonania o niej, a tylko wyróżnienie w jej obrębie podgrupy, o której mamy inne zdanie.

✅ Model rozcieńczenia zakładający, że wprowadzenie drobnych informacji przeczących stereotypowi powinno go rozcieńczyć i osłabić uprzedzenie.

❗Nowe, świeżo nabyte uprzedzenia i stereotypy powstają łatwo i mogą być też dość łatwo eliminowane. Jednak te, które zostały nabyte w dzieciństwie i przez lata były utrzymywane, trudno wykorzenić lub zmniejszyć❗

Konsekwencją stereotypów i uprzedzeń często jest dyskryminacja. Dzieje się tak, kiedy stereotypy lub uprzedzenia prowadzą do odmiennego, gorszego traktowania osoby ze względu na jej przynależność do określonej grupy (np. etnicznej). Dyskryminacja może przybrać postać bezpośredniego krzywdzenia, odmawiania pomocy czy choćby zachowań niewerbalnych. Więcej o dyskryminacji już niebawem…💪

#FunduszeUE#stereotypy#dyskryminacja