Dyskryminacja – gdzie szukać fachowej pomocy?

Kończąc powoli temat szeroko pojętej dyskryminacji, która może każdego z nas dotknąć zarówno w sferze zawodowej jak też na gruncie prywatnym, warto wiedzieć gdzie można sięgnąć po fachowe doradztwo i…

Kończąc powoli temat szeroko pojętej dyskryminacji, która może każdego z nas dotknąć zarówno w sferze zawodowej jak też na gruncie prywatnym, warto wiedzieć gdzie można sięgnąć po fachowe doradztwo i pomoc. Poniżej przedstawiamy Wam zatem kilka przydatnych namiarów – pamiętajcie, by nie wahać się skorzystać z pomocy, jeśli zajdzie taka konieczność!

📌Państwowa Inspekcja Pracy – https://www.pip.gov.pl/

📌Rzecznik Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/

📌Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej -Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie

📌Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- https://niepelnosprawni.gov.pl/

📌Helsińska Fundacja Praw Człowieka – https://hfhr.pl/

📌Kampania Przeciw Homofobii – https://kph.org.pl

📌Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ – https://www.opzz.org.pl

📌Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – https://www.otwarta.org

📌Stowarzyszenie Amnesty International – https://www.amnesty.org.pl

📌Stowarzyszenie Lambda Warszawa – https://www.lambdawarszawa.org/

📌Związek Biur Porad Obywatelskich – https://zbpo.org.pl/

#FunduszeUE #dyskryminacja #mobbing