Dokumenty rekrutacyjne

W załączeniu Regulamin rekrutacji do projektu „RAZEM WBREW STEREOTYPOM! – Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy”. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i…

W załączeniu Regulamin rekrutacji do projektu „RAZEM WBREW STEREOTYPOM! – Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy”. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Lidera projektu: ANETA GIBEK-WIŚNIEWSKA ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. Formularz można przekazać także jako skan dokumentu na adres e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl

#FunduszeUE