Czym są nieświadome uprzedzenia?

Nieświadome uprzedzenia to kryjące się w podświadomości założenia, przekonania lub nastawienia, z których nie zdajemy sobie w pełni sprawy.Pomimo tego, że uprzedzenia są jedną ze standardowych funkcji ludzkiego umysłu, mogą…

Nieświadome uprzedzenia to kryjące się w podświadomości założenia, przekonania lub nastawienia, z których nie zdajemy sobie w pełni sprawy.Pomimo tego, że uprzedzenia są jedną ze standardowych funkcji ludzkiego umysłu, mogą często wzmacniać stereotypy.

Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, nieświadome uprzedzenia mogą wpływać na nasze życie zawodowe-od tego jak myślimy,po to jak odnosimy się do współpracowników.Szczególnie istotne jest zdawanie sobie sprawy z nieświadomych uprzedzeń podczas procesu rekrutacji ponieważ mogą wpływać na nasz sposób rekrutacji (prowadzić do niesprawiedliwych ocen) jak też interakcję ze współpracownikami i podejmowanie decyzji biznesowych.Jeśli nie zajmiemy się nimi odpowiednio, uprzedzenia te mogą negatywnie wpłynąć na kulturę miejsca pracy i dynamikę zespołu.

Nieświadome uprzedzenia manifestują się w różny sposób i mają różne konsekwencje.Niektóre biorą się z oceny wyglądu innych,inne z pochopnych wniosków,a jeszcze inne wywodzą się z fałszywych założeń. Dziś przedstawimy najbardziej popularne 2 typy nieświadomych uprzedzeń:

📌 Uprzedzenie płciowe – czyli faworyzowanie jednej płci, które jest często określane mianem seksizmu. Uprzedzenie to występuje, gdy ktoś nieświadomie przypisuje pewne stereotypy jednej z płci. Uprzedzenie tego typu może wpłynąć na praktyki rekrutacyjne oraz dynamikę relacji w firmie. Przykładem tego uprzedzenia podczas rekrutacji jest faworyzowanie podczas rekrutacji mężczyzn, mimo podobnych umiejętności i doświadczenia zawodowego żeńskich kandydatek.

📌 Ageizm-odnosi się do stereotypów lub dyskryminacji ze względu na wiek i jest zjawiskiem społecznym polegającym na lekceważącym lub nierównym traktowaniu osób starszych w różnych sferach życia, w tym na gruncie zawodowym. Co ciekawe, „starszych” jest tu pojęciem względnym i nie odnosi się tylko do osób na emeryturze lub w wieku przedemerytalnym – ageizmu można doświadczać już po 35-40 rż. Przykładem ageizmu w miejscu pracy jest sytuacja, w której starszy członek zespołu nie otrzymuje awansu, podczas gdy osoby decyzyjne przyznają go młodszemu członkowi zespołu, na niższym stanowisku i z mniejszym doświadczeniem.

#FunduszeUE#dyskryminacja#uprzedzenia