Czym są mikronierówności?

Mikronierówności definiuje się jako drobne, wręcz subtelne zachowania, które mają na celu deprecjonować indywidualną osobę i jej doświadczenie ze względu na którąś z jej cech lub tożsamość. Prowadzą one do…

Mikronierówności definiuje się jako drobne, wręcz subtelne zachowania, które mają na celu deprecjonować indywidualną osobę i jej doświadczenie ze względu na którąś z jej cech lub tożsamość. Prowadzą one do obniżenia pozycji danej osoby w grupie lub w jakiś sposób wykluczają ją w danej sytuacji. Mikronierówności są bardzo drobnymi zachowaniami, często trudnymi do wychwycenia. Mogą dotyczyć gestów, wypowiedzianych słów lub żartów, często w sposób nieświadomy i nieintencjonalny. Osoba, która to robi może nawet nie zdawać sobie sprawy, że ktoś może odczuwać negatywne emocje, a jego zachowanie jest niestosowne lub wręcz obraźliwe. Wynika to bowiem ze stereotypów, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Dla lepszego zrozumienia tematu podrzucamy kilka przykładów mikronierówności:

❌ osoba wchodzi do pomieszczenia i wita się tylko z osobami jednej płci;

❌ pominięcie danej osoby czy jej wkładu pracy np. w czasie spotkania;

❌ mylenie jednej osoby z inną (np. mylenie z sobą kobiet czy osób danego pochodzenia etnicznego);

❌ oceniając efekty czyjejś pracy nieuznawanie włożonych sił, a tłumaczenie efektu naturalnymi, przypisanymi do płci predyspozycjami („Kobiety są takimi dobrymi organizatorkami!” „Mężczyźni są świetni w obsłudze sprzętu elektronicznego.”);

❌ „słowa uznania” całkowicie niezwiązane z obszarem działań, spójne natomiast ze stereotypem – np. „to taka piękna kobieta!” w reakcji na sukces zawodowy;

❌ przerywanie wypowiedzi, mimika i gestykulacja wskazujące na brak szacunku do osoby.

Mikronierówności rodzą oczywiście różnego rodzaju konsekwencje, do których zaliczamy:

📌 obniżenie poczucia własnej wartości,

📌 obniżenie pozycji w grupie,

📌 stres oraz różnorodne emocje – frustracja, gniew, bezsilność;

📌 spadek zaangażowania i obniżenie jakości wykonywanych działań,

Dodatkowo – na poziomie zespołu mikronierówności mogą utrudniać współpracę. Jeżeli pewne osoby w grupie nie mogą czuć się bezpiecznie, może być trudno utrzymać wzajemne zaufanie niezbędne do skutecznego działania… A co robić, by samemu nie tworzyć mikronierówności – podpowiemy w kolejnym poście na ten temat😊

Źródło: laboratoriumzmiany.org

#FunduszeUE #dyskryminacja #mikronierownosci