Czym jest zjawisko ageizmu na rynku pracy?

Czy wiek pracownika świadczy o jego wydajności? Dlaczego dojrzały pracownik jest często postrzegany „gorzej” na rynku pracy? Dziś przedstawimy wam zjawisko Ageizmu, które objawia się dyskryminacją ze względu na wiek…

Czy wiek pracownika świadczy o jego wydajności?🧐 Dlaczego dojrzały pracownik jest często postrzegany „gorzej” na rynku pracy? Dziś przedstawimy wam zjawisko Ageizmu, które objawia się dyskryminacją ze względu na wiek i polega na lekceważącym lub nierównym traktowaniu osób starszych w różnych sferach życia.

Często uważa się, że osoby starsze są mniej kreatywne, mniej elastyczne, posiadają mniejszą wiedzę technologiczną, a nawet są mniej wydajne niż ich młodsi koledzy. Te uprzedzenia mogą prowadzić do marginalizacji starszych pracowników i ograniczania ich możliwości awansu zawodowego.

Pomimo tego, iż oficjalnie wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, według danych statystycznych – osób powyżej 50. roku życia pracuje w Polsce zaledwie nieco ponad 26%. Jest to wskaźnik najniższy w Europie. Niestety, aktywność zawodowa ludzi po 50-tce stale w Polsce maleje. Przyczyn tego faktu jest kilka, ale do jednych z nich można zaliczyć stereotyp utrwalony w świadomości pracodawców – stary pracownik = się nieefektywny, mało wydajny. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej zbadało 37 tys. prasowych ogłoszeń o pracę zamieszczanych w „Gazecie Wyborczej” na przestrzeni kilku miesięcy. 5,4% z nich zawierało nadużycia, najczęściej odnoszące się do wieku, np. „oferujemy pracę w młodym zespole, mile widziana młoda, chętnie młodzież itp.”, co jednoznacznie wskazuje na preferencje. Już wiek 35 czy 40 lat to niepisana cezura, którą sami poszukujący pracy określają „wiekiem nieodpowiednim, nieprodukcyjnym, niekomercyjnym czy nierynkowym”, dotyczy to w szczególności kobiet.

Zjawisko ageizmu dla pracowników oznacza ograniczenie możliwości kariery, utratę poczucia wartości i samorealizacji zawodowej. Dla pracodawców natomiast, to utrata cennego źródła doświadczenia i wiedzy, która może przynieść ogromną korzyść w rozwoju firmy.

Aby zwalczyć ageizm na rynku pracy pracodawcy powinni promować różnorodność wiekową w miejscu pracy, dbać o równy dostęp do szkoleń i możliwości awansu dla wszystkich pracowników, bez względu na wiek. Walka z ageizmem polegać powinna przede wszystkim jednak na promowaniu szacunku i równości niezależnie od wieku.

#FunduszeUE #ageizm #praca