Czym jest dyskryminacja?

Z czym kojarzy Wam się hasło „dyskryminacja”?-czy wiążecie je wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi, które w wielu aspektach życia mają gorzej?Czy może sami doświadczyliście tego zjawiska np. na gruncie zawodowym? W…

Z czym kojarzy Wam się hasło „dyskryminacja”?-czy wiążecie je wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi, które w wielu aspektach życia mają gorzej?Czy może sami doświadczyliście tego zjawiska np. na gruncie zawodowym?🧐 W dniu dzisiejszym chcemy Wam przybliżyć temat dyskryminacji – czym jest i jak może przejawiać się w naszej codzienności, zacznijmy jednak od początku…

Otóż, dyskryminacją jest świadome lub nieświadome niesprawiedliwe traktowanie osób ze względu na ich rzeczywistą lub domniemaną przynależność grupową ( i może mieć miejsce ze względu na: płeć, wiek, orientację seksualną, status materialny, wyznanie, pochodzenie, poglądy, niepełnosprawność itd.), polegające na utrudnianiu im równego i sprawiedliwego dostępu do przysługujących im praw, przywilejów i zasobów społecznych.

Dyskryminację możemy podzielić na :

📍 Bezpośrednią występującą gdy istnieje świadome i wewnętrzne przekonanie, że dana osoba lub grupa ludzi jest mniej wartościowa i nie zasługuje na te same prawa co dominująca grupa społeczna. W tym przypadku dyskryminacja wynika z uprzedzeń.

📍 Pośrednią jako formę nierównego traktowania, która może wynikać z braku świadomości, wiedzy lub wygodnictwa. W tym przypadku grupa lub osoba nie jest aktywnie traktowana w sposób dyskryminujący, lecz ich istnienie lub potrzeby są ignorowane lub bagatelizowane, co prowadzi do ograniczenia ich swobód i praw.

Przykłady dyskryminacji wynikającej z założenia o wyższości jednych ludzi nad drugimi:

📍 ze względu na płeć: „Dobrze prowadzisz samochód jak na kobietę”

📍 ze względu na wiek: pielęgniarka do pacjenta w szpitalu: „Hej, otwórz buzię, bądź grzeczny i wypij lekarstwo”

📍 ze względu na niepełnosprawność: nieudzielanie przez lekarza osobie niepełnosprawnej tak pełnej informacji na temat testów medycznych, którym się ją poddaje, jakiej udziela się osobom pełnosprawnym

📍 ze względu na pochodzenie/status materialny: przekonanie, że związek dwóch osób różniących się pochodzeniem społecznym jest mezaliansem,

📍 ze względu na etniczność (rasizm): szczególnie wzmożona przez obsługę centrum handlowego obserwacja ciemnoskórego klienta w porównaniu do białych klientów pod kątem ewentualnej kradzieży.

#FunduszeUE