Geneza stereotypów

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek skąd wywodzi się słowo „stereotyp”? Otóż pojęcie to pochodzi z greckiego słowa „stereos” oznaczające stężały, twardy oraz „typos” (wzorzec, odcisk), co odzwierciedla ich stałą i niezmienną…

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek skąd wywodzi się słowo „stereotyp”?🧐 Otóż pojęcie to pochodzi z greckiego słowa „stereos” oznaczające stężały, twardy oraz „typos” (wzorzec, odcisk), co odzwierciedla ich stałą i niezmienną formę. Termin „stereotyp” do nauk społecznych w 1922 roku wprowadził Walter Lippmann, traktując go jako naturalny proces myślowy, który pomaga ludziom radzić sobie z złożonością otaczającej rzeczywistości poprzez uproszczone spojrzenie na świat społeczny. Jednakże, pomimo ich funkcji jako skrótu poznawczego, stereotypy są również przyczyną uprzedzeń i dyskryminacji wobec określonych grup, do czego będziemy nawiązywać w późniejszych treściach.

Stereotypy można podzielić ze względu na znak emocjonalny oraz ze względu na grupę, której dotyczą. Przede wszystkim należy zauważyć, że w naszej rzeczywistości funkcjonują stereotypy negatywne oraz pozytywne, ale przeważają niestety te ze znakiem ujemnym, które są krzywdzące dla konkretnych osób w społeczeństwie. Stereotypy mogą dotyczyć tak naprawdę każdej grupy, jednak należy wyróżnić kilka głównych, tj. stereotypy:

📌 rasowe,

📌 płciowe,

📌 narodowościowe,

📌 wyznaniowe,

📌 zawodowe,

📌 wiekowe.

Stereotypy płciowe wyznaczają taki pogląd, który teoretycznie jest korzystny dla danej płci, np. stereotypowy wizerunek płci wskazuje na to, że kobieta powinna zajmować się dziećmi, a mężczyzna robić karierę. W ostatnim czasie dużo więcej mówi się o płci „słabej” i „pięknej”, czyli o kobietach, które czują się odizolowane od wielu możliwości. W praktyce obecne czasy wytwarzają nowe stereotypy feministyczne i antyfeministyczne. Ludzie wierzą w stereotypy i podążają za nimi. Dodatkowo czasem pojawiają się tzw. autostereotypy, które dotyczą grupy własnej. Możemy wyróżnić także stereotypy zawistne, dotyczące ludzi bogatych lub innych nacji, które w przekonaniu ludzi mają lepiej. Niektóre grupy stereotypowe są także społecznie wykluczone, na przykład narkomani, alkoholicy czy bezdomni.

Aby rozpoznać stereotyp w komunikacji, warto zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne elementy:

📌 wielki lub mały kwantyfikator (np. „wszyscy”, „każdy”, „zawsze”, „wszędzie”), nazwa grupy (np. „Cyganie”, „Murzyni”, „Ruscy”),

📌 cecha negatywna (np. „głupi”, „leniwi”, „kradną”), rzadko pozytywna lub obojętna (np. „punktualni”).

Np. „Wszyscy Cyganie kradną” lub „Niemcy zawsze są punktualni”.

Pamiętajmy❗ Stereotypy mogą być bardzo krzywdzące, dlatego nie należy ich utrwalać, tylko zastanowić się nad ich słusznością i poprawnością.

#FunduszeUE #stereotypy