Czy to już mobbing?

Czy można pewne zachowania i sytuacje błędnie uznać za przejaw mobbingu w miejscu pracy?🧐 Oczywiście, że tak – dziś podpowiemy w skrócie co omyłkowo można sklasyfikować jako mobbing – przeczytajcie…

Czy można pewne zachowania i sytuacje błędnie uznać za przejaw mobbingu w miejscu pracy?🧐 Oczywiście, że tak – dziś podpowiemy w skrócie co omyłkowo można sklasyfikować jako mobbing – przeczytajcie uważnie👇

📌 jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia, zlekceważenia pracownika;

📌 uzasadniona krytyka – zwracanie uwagi pracownikowi, wskazywanie błędów, sugerowanie poprawy w sytuacjach niewywiązywania się z obowiązków, bądź wywiązywania się w sposób nierzetelny oraz dający efekty niskiej jakości, to zachowania jak najbardziej słuszne i należące do kompetencji kadry kierowniczej;

📌 konflikt – w konflikcie są dwie strony chętne do jego rozwiązania, a w mobbingu takiej sytuacji nie ma; konflikt trwa krótko, może być sytuacją jednorazową. Mobbing trwa jakiś czas, jest działaniem konsekwentnym, stałym w jakimś okresie czasu; możliwość kompromisu w przypadku mobbingu nie wchodzi w grę. Mobbing jest działaniem celowym, ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnych korzyści przez agresora, natomiast konflikt jest wynikiem różnicy poglądów, wartości, przekonań, nie ma na celu zdyskredytowania drugiej strony;

📌 warunki pracy niespełniające wymogów bhp – złe warunki pracy można uznać za mobbing jedynie wówczas, gdy są one wymierzone wobec jednej osoby, która doświadcza również szykan w innej postaci;

📌 poczucie dyskomfortu w pracy, niezadowolenie z przydzielanych obowiązków, niechęć do realizacji wyznaczonych zadań, znudzenie pracą, niespełnianie się w pracy, brak poczucia satysfakcji;

📌 stres związany z przydzielanymi obowiązkami, praca wymagająca, trudna;

📌 sytuacja, w której pracownik jest pociągnięty do odpowiedzialności z powodu łamania praw pracowniczych, niewypełniania swoich obowiązków, niekompetencji lub nieodpowiedzialności;

📌 stawianie pracownikowi wysokich wymagań co do jakości jego pracy;

📌 nadzorowanie pracownika i wykonywanej przez niego pracy.

źródło: A. Kucharska „Pracownik wobec mobbingu”

#FunduszeUE #mobbing #work