Czy kobiety na rynku pracy gorzej zarabiają niż mężczyźni?

Czy kobiety na rynku pracy gorzej zarabiają niż mężczyźni? Niestety nadal zauważalna jest różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami, a także w wysokości wypłacanych emerytur. W 2020 roku przeciętne…

Czy kobiety na rynku pracy gorzej zarabiają niż mężczyźni?🧐 Niestety nadal zauważalna jest różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami, a także w wysokości wypłacanych emerytur. W 2020 roku przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 14,7% wyższe niż kobiet. Z danych ZUS wynika, że przeciętna wysokość emerytury przyznanej w 2021 r. w przypadku mężczyzn wynosiła 3443,05 zł (69,6% przeciętnego wynagrodzenia), a w przypadku kobiet tylko 2275,34 zł (46% przeciętnego wynagrodzenia). Wg danych Eurostatu kobiety samozatrudnione w 2021 r. stanowiły jedynie ok. 32% samozatrudnionych i posiadających własną firmę.

Na pytanie dlaczego kobiety nie decydują się na założenie własnego biznesu ma wpływ:
−obciążenie obowiązkami macierzyńskimi, − konflikt ról rodzicielskich i zawodowych,
−tradycyjny podział ról w rodzinie, −stereotypy wyznaczające zawody i branże dla kobiet i mężczyzn,
−trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, −niedostatki wiedzy biznesowej i doświadczenia, brak doradztwa biznesowego i dostępu do szkoleń,
−ograniczenia psychiczne takie jak niechęć do podejmowania ryzyka, brak poczucia bezpieczeństwa.

Kobiety w Polsce stanowią większość pracowników w sektorach o najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto. GUS podaje że: w sektorze zdrowia i pracy socjalnej 80% pracowników to kobiety, przeciętne miesięczne wynagrodzeniu brutto to 4845,32 PLN, edukacji – 78% pracowników to kobiety, przeciętne miesięczne wynagrodzeniu brutto: 4862,27 PLN, czy gastronomii i zakwaterowaniu – 62% pracowników to kobiety, przeciętne miesięczne wynagrodzeniu brutto: 3231,4 PLN, co z kolei pokazuje, że zawody sfeminizowane są gorzej opłacane niż zawody zmaskulinizowane, także przekładając się na różnice w wysokości wynagrodzenia w podziale na płeć.

Porównując zarobki na zbliżonych stanowiskach wśród kobiet i mężczyzn w Polsce spotykamy się z luką płacową na poziomie 4,8 % na niekorzyść kobiet. Badania pokazują, że pomimo przemian kulturowych zmierzających ku partnerskiemu modelowi rodziny, to wciąż mężczyzna jest postrzegany jako główny żywiciel rodziny.

#FunduszeUE #kobiety #płeć #zarobki #stereotyp