Czego dotyczy mobbing?

Z pewnością każdy z nas choć raz w życiu spotkał się z hasłem „mobbing”. W dniu dzisiejszym, jak też w najbliższym czasie skupimy się na szerszym omówieniu zjawiska mobbingu, który…

Z pewnością każdy z nas choć raz w życiu spotkał się z hasłem „mobbing”. W dniu dzisiejszym, jak też w najbliższym czasie skupimy się na szerszym omówieniu zjawiska mobbingu, który jest jednym z wielu niepożądanych zachowań, z którymi możemy spotkać się w środowisku pracy.

💡Żeby lepiej zrozumieć jakie zachowania można uznać za mobbing, a jakie nie musimy jednak zacząć od początku – czyli od pojęcia i genezy. A więc, słowo „Mobbing” pochodzi z języka angielskiego, gdzie „to mob” oznacza „otoczyć, atakować, napadać, dokuczać, dręczyć, napastować”. Zaczerpnięte zostało z łacińskiego „mobile vulgus” (zmienny tłum). Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii nie stosuje się określenia mobbing, lecz „bullying”, natomiast w USA „employee abuse”.

Termin mobbing po raz pierwszy użyty został przez Konrada Lorenza w odniesieniu do określenia zachowań grupy zwierząt w odpowiedzi na atak intruza. W obszarze ludzkich zachowań społecznych określenie to zostało użyte w latach 60. ubiegłego wieku przez szwedzkiego chirurga, dr Petera-Paual Heinemanna, który badając problem agresji wśród dzieci zetknął się z tą specyficzną formą jej wdrażania.

Dopiero dwie dekady później – w latach 80-tych, w sposób kompleksowy badania zjawiska mobbingu podjął się szwedzki lekarz i psycholog, prof. Heinz Leymann. To on jako pierwszy użył terminu „mobbing” w stosunku do odkrytych przez siebie mechanizmów funkcjonujących pomiędzy pracownikami w ich miejscu pracy, od wielu lat zajmował się bowiem problemem przemocy psychicznej w zatrudnieniu. Od tamtej pory prof. Leymann jest wiodącym, międzynarodowym ekspertem w tej nowopowstałej dziedzinie.

Zgodnie z definicją Prof. Heinz Leymanna mobbing to: „częste i powtarzalne wroqie działania w miejscu pracy, wymierzone systematycznie przeciwko jednej osobie”. Prof. Leymann stwierdza ponadto, że mobbing jest mechanizmem, który pozwala ludziom rekompensować swoje braki. Często to Ięk, poczucie niższości i mniejszej wartości prowadzą takich ludzi do poniżania innych. Takie zachowania mogą, wynikać ze świadomości własnych braków, tzw. kompleksów, a mobbing jest narzędziem, które pozwala wspomniane braki kompensować.

Co ciekawe, już w 1990r. badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że aż 3,5% pracowników doświadczyło mobbingu. Profesor Leymann oszacował też, że 15% samobójstw w tym kraju ma swe podłoże właśnie w omawianym zjawisku. Z badań tych wynikło także, że mobbingu najczęściej doświadczają osoby w wieku 21-40 lat, zaś najgłębsze szkody psychiczne pozostawia takie doświadczenie u osób starszych.

#FunduszeUE#mobbing#work