Fundacja Actum

Projekty

Powiaty brzeski i nyski walczą z nadwagą, otyłością i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Cel główny projektu to zmniejszenie zachorowalności na chorobymetaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi/otyłości oraz pod kątem cukrzycy mieszkańców powiatów: nyskiego i brzeskiego. Projekt realizowany z naszym Partnerem: Optima Medycyna S.A.

czytaj więcej

Inwestycja Fundacji ACTUM w nowoczesne urządzenia do badań i terapii

Przedmiotem projektu będzie zakup innowacyjnych urządzeń do badań i terapii, które pozwolą zaoferować dwie nowe usługi dla rynku. Projekt jest odpowiedzią na istniejące potrzeby mieszkańców województwa opolskiego oraz samej Fundacji, które dotyczą zwiększenia zasięgu działalności, poszerzenia oferty o innowacyjne usługi oraz zapewnienia źródeł finansowania statutowej działalności, w szczególności realizacji programów profilaktycznych, darmowych badań i usług […]

czytaj więcej

Aktywność Twoją Szansą

Fundacja ACTUM i Spółdzielnia Socjalna PARASOL aktywizują społecznie i zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców woj. opolskiego. Proces włączenia społecznego odbędzie się przy użyciu takich narzędzi jak poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i zawodowe, praca socjalna, szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne, wsparcie asystenta os. niepełnosprawnych, wydarzenia integracyjne i włączające o kulturalnym i edukacyjnym charakterze.

czytaj więcej

Walczymy z cukrzycą i otyłością!

Fundacja podpisała ramową umowę współpracy z firmą Trans Medyk Ratownictwo, która realizuje dwa projekty profilaktyczne współfinansowane z EFS w ramach RPO WO 2014-2020. Projekty realizowane na terenie subregionu północnego i południowego województwa opolskiego dotyczą chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi i otyłości oraz cukrzycy, a także powikłań z nimi związanych. Nasza Fundacja rekrutuje uczestników projektu oraz pomaga w ich […]

czytaj więcej

Dzień PROfilaktyki i walki z otyłością

Fundacja, we współpracy z Centrum Leczenia Bólu w Opolu, organizuje cykl profesjonalnych spotkań z rehabilitantami, fizjoterapeutami i dietetykami, którzy przekazują uczestnikom najważniejsze informacje na temat zdrowego trybu życia, diety i odżywania oraz ćwiczeń wspomagających odchudzanie i poprawienie kondycji. Uczestnicy mają również możliwość wypróbować innowacyjne sprzęty do ćwiczeń, których nie znajdą w klubach fitness.

czytaj więcej

Marszałkowskie dni zdrowia

Cykliczne spotkania z przedstawicielami Departamentu Zdrowia UMWO, zostały zwieńczone podpisaniem umowy na realizację działań w ramach Marszałkowskich Dni Zdrowia w Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu dla 220 osób. W ramach spotkań uczestnicy wezmą udział w prelekcjach nt. Alzheimera i schorzeń neurologicznych wieku podeszłego, chorób cywilizacyjnych – cukrzyca, nadwagi, otyłości, chorób wątroby oraz otrzymają możliwość wykonania bezpłatnych badań […]

czytaj więcej