Fundacja Actum

Aktywność Twoją Szansą

Fundacja ACTUM i Spółdzielnia Socjalna PARASOL aktywizują społecznie i zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców woj. opolskiego. Proces włączenia społecznego odbędzie się przy użyciu takich narzędzi jak poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i zawodowe, praca socjalna, szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne, wsparcie asystenta os. niepełnosprawnych, wydarzenia integracyjne i włączające o kulturalnym i edukacyjnym charakterze.

powrót